Barneidrett, Olderskog IL

Arrangeres av

Olderskog IL

Kontaktperson

Om aktiviteten

Barneidretten er for barn i barnehagealder, der barn fra 3-6 år møtes for aktiviteter, lek og moro. Det er ca. 23 barn per parti og vi har tilholdssted i gymsalen på Olderskog Skole.

Barneidrett består av aktiv lek, motorisk trening og sosialt samspill. Vi legger gjerne aktivitetene opp etter årstid der vi for eksempel aker, går på ski eller har refleksløype ute vinterhalvåret, mens orientering og ballek på våren/høsten er aktuelle aktiviteter. Andre eksempler på aktiviteter er hinderløype, «stiv heks», ballonglek og bevegelse til musikk.

Fokuset er å legge til rette for motivasjon og idrettsglede der mestringsfølelse og sosialt samvær er viktig. Dette er med på å bygge glede og nysgjerrighet rundt idrett og fysisk aktivitet.

Barneidrett er en fin arena for barna. De knytter nye bånd og bekjentskap med barn fra andre barnehager. På denne måten kan barneidretten være med på en lettere overgang til skolestart.

Barneidretten følger skoleåret. Treningen starter opp på høsten og avsluttes på våren ved skoleslutt. Barneidretten er dugnadsbasert og derfor er Olderskog IL avhengige av at foreldre melder seg som instruktører for å få startet opp parti.

Vi tilrettelegger for alle innenfor rimelighetens grenser, sammen med barnets foreldre.

Nyttig Informasjon

Utstyr:

Treningstøy

Beskrivelse av faste kostnader:

650 kr året (august-mai) + 100 kr i kontingent

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørseshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Idrett

Passer for alder:

3 år til 6 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner

Sist oppdatert 16. november 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen