Formål og retningslinjer for bruk av Fritid i Vefsn 

Bakgrunn

Det har lenge vært et ønske om å få til en felles oversikt over fritidstilbud i Vefsn. Dette har vært etterspurt av mange, blant annet ansatte i kommunen og sykehus, frivilligheten selv og innflyttere. Fritid i Vefsn består av en plugin (Aktiviteter 123) som er utviklet av Modum, Krøsherad og Sigdal kommuner, i nært samarbeid med brukerrepresentanter. Systemet er prøvd ut i flere kommuner. Nettsiden www.fritidivefsn.no skal fungere som en aktivitetsoversikt for Vefsn der en kan sortere på aktivitetstype, aldersgruppe, pris og tilrettelegging i ulike bygder og tettsteder.

Hensikt

 • Sikre god og oppdatert informasjon om faste, åpne, organiserte fritidstilbud i Vefsn kommune.
 • Informasjon om aktiviteten skal si noe om aktivitetstype, målgruppe, ferdighetsnivå, innhold, tid og sted, tilrettelegging, kostnader, nødvendig utstyr, kontaktinformasjon og arrangør.
 • Lag, organisasjoner og virksomheter blir oppfordret til å legge inn informasjon om sine fritidstilbud. De vil få opprettet en bruker slik at de kan logge inn og endre aktivitetene som de er kontaktperson for. Kontaktpersoner vil automatisk motta en e-post årlig for bli minnet på å gjennomgå sine registrerte aktiviteter.
 • Nettsiden kan lenke til andre relevante nettsider og samarbeidspartnere, eksempelvis BUA Vefsn, Frisklivssentralen ol.
 • Publisere informasjon og nyheter som er relevant for målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen er mennesker i alle aldre som bor i Vefsn. De skal lett kunne finne fritidsaktiviteter ut fra alder, bosted og interesser.

Rammer

 • Tilgang til å administrere Fritid i Vefsn krever opplæring. Hovedadministrator har ansvar for å lære opp personell som skal ha tilgang til systemet.
 • Ingen aktiviteter eller annet innhold publiseres uten at det er gjennomgått av en administrator.
 • Det er ønskelig med få administratorer. Det skal være noen med oversikt over kulturelle, idrettslige og andre aktiviteter.
 • Brukere skal slettes når de ikke lenger skal ha tilgang til systemet. Dette er administrator sitt ansvar.
 • Det er laget egen logo for Fritid i Vefsn som skal brukes.

Avgrensing

 • Ingen betalingsløsning i systemet
 • Fritid i Vefsn skal brukes av lag, foreninger, stiftelser og institusjoner som arrangerer faste, åpne, organiserte fritidstilbud over tid. Siden skal ikke brukes til engangstilbud eller aktiviteter som ikke er åpne.
 • Aktiviteter eller artikler med rasistisk, diskriminerende, trakasserende eller nedsettende innhold blir ikke akseptert eller publisert.

 

Vis nettvett!