Frivillig

Vefsn frivilligsentral er under utvikling, og det er noe usikkerhet rundt hvordan den vil driftes i fremtiden, men alle som ønsker å bidra med sin frivillighet, noe de kan eller ønsker å gjøre – ta kontakt!

Det er alltid bruk for både kunnskap og arbeidsglede!

Vefsn frivilligsentral er et bindeledd mellom kommune og frivillige lag og foreninger. Vi drifter BUA og Fritid i Vefsn.

Kontakt: Marlene Slydahl, 455 14 390

Frivilligsentral