Mix

Kontaktperson

Om aktiviteten

MIX er barnas første møte med kulturskolens fag dans, sang og teater. Her kan de starte fra de er 4 år. Det er en lærer som følger gruppa fast, men elevene vil gjennom året møte kulturskolens ulike faglærere. I Mix-gruppene utvikles elevenes musikalitet og rytmesans og de får en forståelse for kropp, stemmebruk, bevegelse og innlevelse som er viktig for alle kulturskoleelever. I tillegg får barna lært en god del om selvdisiplin og samarbeid. Elevene på MIX er med på kulturskolens felles forestillinger hvert år, i godt samarbeid med foreldrene. Når barna er 6 - 7 år, kan de velge mer spesifikke dansefag som hip hop og klassisk ballett, eller fortsette på mixgruppa til de er ferdig med 4. trinn.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen

Beskrivelse av faste kostnader:

Kontigent: 1500kr pr. halvår Vi tilbyr også friplasser.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørseshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Dans, teater

Passer for alder:

4 år til 7 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner

Sist oppdatert 28. november 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen