Mosjøen volleyballklubb

Kontaktperson

Om aktiviteten

Volleyball for barn, unge (og til dels voksne i perioder). Treninger for ulike aldersgrupper, ut ifra hvilke grupper vi har både trenere til, og rekruttert fra. Kamper og turneringer i region Trøndelag. Sesong fra ca. august/september, til mars/april. Også mulighet for treninger på sommer for noen partier.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

-Treningstøy til bruk i hall. -Innesko/hallsko. *for familier hvor det kan være utfordrende å dekke disse utgiftene, ønsker vi dialog, og ser sammen på løsninger for dette.

Beskrivelse av faste kostnader:

-Medlemskontingent 50,- pr. kalenderår. -Lisens fra Norges Volleyballforbund pr sesong, betales høst og prisen varierer med alder på medlem (fra ca 400 for barn til ca 1000 + for senior) -treningsavgift for sesong, faktureres rundt jan/feb, pr. tiden 600,- for barn og 800,- for ungdom. *for familier hvor det kan være utfordrende å dekke disse utgiftene, ønsker vi dialog, og ser sammen på løsninger for dette.

Eksta kostnader som kan forekomme:

-Egenandeler i forbindelse med reiser til kamper og turneringer. -Innkjøp av klubbens overtrekksklær (frivillig). -Knebeskyttere for de som trenger/ønsker å spille med det. *for familier hvor det kan være utfordrende å dekke disse utgiftene, ønsker vi dialog, og ser sammen på løsninger for dette.

Kan tilrettelegges for:

    Type aktivitet:

    Idrett

    Passer for alder:

    7 år til 60 år

Sist oppdatert 16. februar 2024

Bilder

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen