Norsk Folkehjelp Mosjøen Samfunn

Arrangeres av

Kontaktperson

Om aktiviteten

Norsk Folkehjelp Mosjøen, Samfunn, har som hovedsyssel å drive med syketransport. Dette gjøres i to egne ambulanser som er innredet til transport av bårepasienter. Vi kjører på oppdrag fra pasientreiser, NAV og institusjoner. Vi har i flere år arrangert eldrefester i forbindelse med eldredagen, 1. oktober. Der serverer vi mat og har underholdning! Disse festene har vært meget populære! Vi skal være tilstede for lokalbefolkningen ved behov for følge og hjelp, så vel gamle som unge! Vi er også åpne for andre aktiviteter som kommer inn under sosialt arbeide! Det holdes både sentrale og regionale kurs innen folkehjelpas sosiale arbeide! Norsk Folkehjelp Mosjøen er et lag i Norsk Folkehjelp! Vi er en organisasjon som innenriks driver med sanitetsarbeide, søk og redning, samfunns og sosialt arbeide, politisk arbeide og mye mye mer! Internasjonalt er vi tilstede i mange land! Både i form av humanitært arbeid og ikke minst NFs mineryddingsprogram, hvor vi blant annet utdanner lokale mineryddere der hvor det trenges! Uansett hva men velger av sysler innen NF, så avholdes det kurs for dem som ønsker å delta! Enten det er sanitet eller andre aktiviteter! Her lokalt er vi også åpne for forslag til aktiviteter! Vi har og et håp om å få startet opp egen barne- og ungdomsaktivitet!

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen minimumskrav til utstyr.

Beskrivelse av faste kostnader:

Vår medlemskontingent er pr tiden kroner 300 pr.enkeltmedlem(kr 175 for studenter/honnør) og familiemedlemskap er 300 kroner, pluss kr 50 pr ekstra medlem.

Eksta kostnader som kan forekomme:

Det er ingen ekstrakostnader.

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørseshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Frivillig, sosialt arbeid

Passer for alder:

0 år til 100 år

Sist oppdatert 20. juli 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen