Visuell kunst

Kontaktperson

Om aktiviteten

Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje til å uttrykke seg visuelt. Virkeligheten setter få grenser for barnas fantasi og forestillingsevne. For oss i Vefsn kulturskole er det spesielt viktig å holde ved like og utvikle denne iboende skapergleden som barna har. Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og personlig uttrykk. Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt, og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt. Møtet elevene får med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning, vil gi elevene muligheten til å utvikle sin evner og forme sin identitet gjennom kunsten. Barna kan starte på visuell kunst fra skolealder og vi tilpasser gruppene etter alder og nivå. Undervisningen foregår både i verksted, som prosjektarbeid og som selvstendig arbeid med veiledning av lærer. I løpet av året blir elevene kjent med blant annet animasjon, film, video, foto, grafikk, tegning, maling, keramikk, stedsspesifikk kunst, tradisjonelt kunsthåndtverk og Land Art.

Nyttig Informasjon

Gå til aktivitetens nettside for mer informasjon

Utstyr:

Ingen

Beskrivelse av faste kostnader:

Kontigent 1750kr pr. halvår Vi tilbyr også friplasser

Kan tilrettelegges for:

  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørseshemming
  • Personer med synshemming
  • Personer med utviklingshemming

Type aktivitet:

Kunst, handtverk, foto

Passer for alder:

6 år til 20 år

Passer for ferdighetsnivå:

Nybegynner, Litt erfaren, Erfaren

Sist oppdatert 28. november 2022

Informasjonen på denne siden er gitt til oss fra arrangøren. For mer informasjon ta kontakt med arrangøren av aktiviteten.

Gå til toppen