Det er over 250 organiserte fritidsaktiviteter i Vefsn kommune. For å gjøre det lettere for folk å finne disse, ønsker vi å samle alt på denne nettsiden. Vi ber ansvarlig for hver aktivitet sende inn informasjon om faste, organiserte fritidsaktiviteter i ditt lag / forening / virksomhet. Hvis din forening tilbyr flere fritidsaktiviteter så sendes de inn som separate aktiviteter (f.eks. hvis en forening har allidrett, fotball og håndball så sendes det inn som tre forskjellige aktiviteter. Man skiller ikke mellom ulike aldersbestemte lag.

Her er det en lenke til skjema for å sende inn fritidsaktivitet:

https://www.fritidivefsn.no/send-inn-aktivitet/

Vi håper alle lag og foreninger har mulighet til å sende inn informasjon om fritidsaktivitetene, slik at den nye nettsiden fylles opp med alle de flotte aktivitetene som finnes.

Når dere har sendt inn aktivitetene vil vi opprette et brukernavn for kontaktpersoner til hver enkelt fritidsaktivitet. Denne knyttes til epostadressen til kontaktpersonen. Dette gjøres manuelt av oss og kan ta litt tid. Kontaktperson får tilsendt epost med passord. Når kontaktperson har fått brukernavn kan den logge inn og redigere aktivitetene når den ønsker det selv.

Dersom det er spørsmål eller ting som ikke fungerer, så bare ta kontakt!

Vennlig hilsen Fritid i Vefsn

Marlene M. Slydahl, 455 143 90

Synnøve Viksand Johnson, 905 98 049

Odd Sjelmo, 951 09 655

Kjetil Hoff, 901 71 017